HVALA ZA VSAK GLAS

Lokalne volitve 2022

VESNIN PROGRAM ZA LOKALNE VOLITVE

ŽUPANSKI KANDIDATI IN KANDIDATKE VESNE – ZELENE STRANKE SO V OBČINAH:

VESNA-znak

Jasminka Dedić / MO Ljubljana

Jasminka Dedić

SPLETNA STRAN

OPIS

Sem kandidatka Vesne – zelene stranke za županjo Ljubljane. 
Sem ekofeministka in odrastnica. Borim se za bolj human svet, v katerem bomo, v skupnosti z drugimi ljudmi in v sožitju z drugimi vrstami ter ob spoštovanju krhkega ravnovesja ekosistemov, vsi živeli dobro.

PROGRAMSKA IZHODIŠČA

Matej Bukovec / Kobilje

Matej Bukovec

IZOBRAZBA

Univerzitetni diplomirani inženir prometa

OPIS

Sem oseba, kateri je pomembno, da smo vsi ljudje obravnavani enako ne glede na spol, veroizpoved in narodnost. Moje delo v lokalni skupnosti bo temeljilo na demokratičnosti in vključenosti vseh socialnih skupin. Zavzemal se bom, da bodo tudi naši potomci imeli zdravo okolje za življenje. Moj vstop v lokalno politiko pogojuje srčna želja za delo v dobro vseh ljudi.

PROGRAMSKA IZHODIŠČA

 1. Sonaraven razvoj lokalne skupnosti 
 2. Demokratična obravnava vseh deležnikov v občini 
 3. Ohranjanje poseljenosti podeželja 
 4. Skrb za kulturno dediščino

Uroš Pikl / Mokronog – Trebelno

Uroš Pikl

IZOBRAZBA

Univerzitetni diplomirani pravnik

OPIS

Sem 49-letni univerzitetni diplomirani pravnik, poročen in oče dvema najstnikoma. Dosedanja poklicna pot in življenjske izkušnje so me izoblikovale v odločnega človeka, ki zastavljene cilje uresniči, hkrati pa zna prisluhniti in upoštevati drugačno mnenje. Veliko mi pomenijo skupno zastavljeni projekti. Lokalna povezanost (vpetost društev) in informiranost občanov bo ena od prioritet. Nova finančna perspektiva bo ponudila ogromno nepovratnih sredstev za izvedbo lokalnih in trajnostno naravnanih projektov. Energetska zelena samooskrba je nuja.

PROGRAMSKA IZHODIŠČA

 • SpoÅ¡tovanje načel trajnostnega razvoja in energetske samooskrbe občine
 • Lokalno in trajnostno
 • Sodelovanje in večja podpora delovanju druÅ¡tev
 • Realizacija inovativnih projektov mladih
 • Realizacija projektov za tretje življenjsko obdobje
 • Obuditev in nadgradnja kulturnih prireditev v občini kot so Pustni karneval, Kresna noč, Vorančeva pot, Bradači, Ah te orglice in Folklorne dejavnosti.

Uvedba participatornega proračuna občine

 • dati občanom in občankam možnost sodelovanja pri sprejemanju investicijskih projektov in odločitev umestitve reÅ¡itev v njiohovo okolje

Izkoriščen turistični potencial

 • ZidaniÅ¡ki turizem, vinske poti, arheoloÅ¡ka pot, lokalna kulinarika in vinska kultura.
 • Ob istem proračunu bodo druÅ¡tva in občani dobili več.

Tatjana Vokić Vojkovič / Moravske Toplice

Tatjana Vokić Vojkovič

PROGRAMSKA IZHODIŠČA

 • Odpiranje novih (zelenih) delovnih mest, zlasti za ranljive družbene skupine.
 • Temeljita (trajnostna, digitalna) posodobitev turistične infrastrukture in strategije.
 • Spodbujanje lokalne samooskrbe in trajnostnega podjetniÅ¡tva.
 • Vsestranska podpora kulturnim, ustvarjalnim, Å¡portnim, druÅ¡tvenim dejavnostim.
 • Zaščita narave in živali.

Tina Hozjan Žižek / Turnišče

Tina Hozjan Žižek

IZOBRAZBA

ekonomistka

OPIS

Že od malih nog sem borka, saj sem prebolela levkemijo. Od tistega časa se ni veliko spremenilo. Posebej pomembno mi je varovanje okolja, samo v zdravem okolju lahko ohranjamo zdravo družbo. Opazovati dogajanje v lastnem kot tudi v globalnem svetu me je spodbudilo, da začnem delati za našo skupno in trajnostno prihodnost. Moramo se začeti pogovarjati, vsi ljudje, vsi sloji družbe, za prihodnost vseh nas.

Marjan Geohelli / Vrhnika

Marjan Geohelli

IZOBRAZBA

gimnazijski maturant

OPIS

Rojen 1963, oče štirih otrok, živimo na Vrhniki. Tu sem preživel otroštvo, nato v Logatcu delal v turizmu, vodil knjižnico in Zvezo kulturnih društev. Bil sem steber slovenske pomladi, prostovoljec v vojni za Slovenijo. Od leta 1993 na vodilnih mestih v slovenski filmski distribuciji. Soustanovil sem s Art kino mrežo Slovenije, bil dolgoletni literarni agent Dese Muck.

Leta 2001 sem se vrnil na Vrhniko, kjer si zadnjih nekaj let prizadevam za pravičnejše pogoje za vse. Lani sem v odprtem pismu Janezu Janši pozval sodržavljane, naj mu zaradi nedemokratičnosti odvzamejo oblast na volitvah. Letos sem si javno dopisoval z vrhniškim županom. In volitve so tu! Z Vesno – zeleno stranko me družijo pravičnost, solidarnost in spoštovanje kulture.

PROGRAMSKA IZHODIŠČA

URESNIČLJIV PROGRAM

 • Okolje. Z okoljsko pravičnimi reÅ¡itvami bomo poskrbeli za pitno vodo in ukrotili poplave.
 • Promet. Gradili bomo hitro in pametno ter spodbujali trajnostno mobilnost.
 • Komunala. Vrnili bomo Komunali ugled in znova zgledno sodelovali s sosedi.
 • Dialog. S strpnim, demokratičnim dialogom bomo reÅ¡evali vse probleme.
 • Ljubljanica. Deblak in kolo bomo vrnili na Vrhniko, z Ljubljanico pa povezali vse ljudi dobre volje.

Z VESNINIMI SAMOSTOJNIMI LISTAMI KANDIDIRAMO V OBČINAH:

VESNA-znak
 • Bled
 • Hoče-Slivnica
 • Kobilje
 • Litija
 • Mestna občina Ljubljana
 • Miklavž na Dravskem polju
 • Mokronog – Trebelno
 • Moravske toplice
 • Nazarje
 • Rečica ob Savinji
 • Turnišče
 • Vrhnika

BLED

volilna enota 1, zaporedna Å¡tevilka 10

 • MIHA ŽVAN
 • ANA VETERNIK
 • DANILO BERTONCELJ
 • MAJA VRTAČNIK
 • ALJAŽ VIDIC

HOČE - SLIVNICA

volilna enota 1, zaporedna Å¡tevilka 10

 • BOJAN PERNEK

volilna enota 2, zaporedna Å¡tevilka 10

 • MARTINA BELÅ AK
 • MIHA MILIČ
 • SILVA FRAS

KOBILJE

volilna enota 1, zaporedna Å¡tevilka 2

 • MATEJ BUKOVEC

LITIJA

volilna enota 1, zaporedna Å¡tevilka 5

 • ŽAN LOVÅ E

volilna enota 3, zaporedna Å¡tevilka 7

 • ERNA Å EKLI

LJUBLJANA

volilna enota 1, zaporedna Å¡tevilka 7

 • DR. JASMINKA DEDIĆ
 • DENIS STRIKOVIĆ
 • MAG. IBA ŽIVA ZUPANČIČ
 • ČRT BATAGELJ
 • DR. PETRA STEGEL
 • LUKA FLORJANC
 • MAJA JENKO SOČAN
 • VELIMIR ŽIVKOVIĆ
 • NINA KOKELJ
 • SAÅ A ĐORĐEVIĆ
 • DIANA TERNAV
 • ALJA MIKLAVČIČ
 • DR. JAKA SOČAN
 • JAKA ZEVNIK
 • GREGOR GREGORČIČ
 • MIROSLAV MANDIĆ
 • MERIM VELIĆ
 • MARIO AZINOVIĆ
 • NISA DEDIĆ SOČAN

MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU

volilna enota 2, zaporedna Å¡tevilka 1

 • GORAZD HITI
 • MOJCA RAJÅ P

MOKRONOG - TREBELNO

volilna enota 2, zaporedna Å¡tevilka 1

 • IRENA HREN

volilna enota 4, zaporedna Å¡tevilka 1

 • UROÅ  PIKL

volilna enota 6, zaporedna Å¡tevilka 2

 • MARTIN HREN

MORAVSKE TOPLICE

volilna enota 1, zaporedna Å¡tevilka 6

 • TATJANA VOKIĆ VOJKOVIČ
 • SAMO HERCEG
 • IVANKA BALAÅ KO
 • ALOJZ KAVAÅ 
 • SIMONA KIM NEDELJKO
 • SINIÅ A KARAKATIČ MOHAR
 • KSENIJA HALAS

NAZARJE

volilna enota 3, zaporedna Å¡tevilka 2

 • MIHA ROBNIK

REČICA OB SAVINJI

volilna enota 2, zaporedna Å¡tevilka 3

 • MOJCA EREMITA

TURNIŠČE

volilna enota 1, zaporedna številka 6 

 • TINA HOZJAN ŽIŽEK
 • MARJAN ŽALIG
 • NATALIJA MATAIČ

volilna enota 2, zaporedna Å¡tevilka 1

 • JANJA BRADAČ RAJ

VRHNIKA

volilna enota 1, zaporedna Å¡tevilka 5

 • MARJAN GEOHELLI
 • NATAÅ A GROM
 • JERNEJ FEFER
 • GRETA DEČMAN
 • SAÅ O DEDJANSKI
 • INES FEFER
 • BLAŽ JURJEVČIČ
 • Å PELA PETKOVÅ EK

VRHNIKA

volilna enota 2, zaporedna Å¡tevilka 5

 • JANKO SKODLAR
 • VALERIJA MARINČ
 • PETER KOGOVÅ EK
 • DAMJANA VRENJAK
 • FRANCI TRČEK
 • MARTA BAJC
 • TOMAŽ GLAŽAR
 • NATALIJA KURMANÅ EK POLJÅ AK

NA NEODVISNIH LISTAH ALI NA LISTAH DRUGIH STRANK KANDIDIRAJO VESNINI ČLANI V OBČINAH:

VESNA-znak
 • Hrastnik: NaÅ¡ Hrastnik
 • Ilirska Bistrica: Lista Gremo! - Neodvisna lista dr. Gregorja Kovačiča
 • Kanal: Lista z vizijo
 • Kranjska Gora: Lista Zelena dolina
 • Mestna občina Maribor: Lista kolesarjev in peÅ¡cev
 • Nova Gorica: GoriÅ¡ka.si
 • RuÅ¡e: Lista ZA - Združena Akcija!
 • Å kofja Loka: Komunalno - ekoloÅ¡ka lista
 • Tržič: Tržič zmore več
 • Zagorje: Zagorje gre naprej

Hrastnik: Naš Hrastnik

 • Matic Rotar
 • Nermin Bajramović

Ilirska Bistrica: Lista Gremo! - Neodvisna lista dr. Gregorja Kovačiča

 • Nace Perič

Kanal: Lista z vizijo in Lista za zdravje in kakovost bivanja

 • Miha Stegel
 • Manuela Korečič

Kranjska Gora: Lista Zelena dolina

 • Tina Robič

Mestna občina Maribor: Lista kolesarjev in pešcev

 • Katja Beck Kos
 • Petra Greiner
 • Miha LovÅ¡e

Nova Gorica: Goriška.si

 • Jasmina Jerant

Ruše: Lista ZA - Združena Akcija!

 • Tomi Prosnik

Škofja Loka: Komunalno - ekološka lista

 • Ana Frelih Larsen
 • Dean Jug
 • Katarina Žbogar

Tržič: Tržič zmore več

 • Klemen Belhar
 • Metka Gaberc
 • Teja Nemec
 • Drago Zalar
 • Tomaž Meglič

Zagorje: Zagorje gre naprej

 • UroÅ¡ Macerl
 • Vladimir PoredoÅ¡

NA SKUPNI KOALICIJSKI LISTI KANDIDIRAJO VESNINI ČLANI V OBČINAH:

VESNA-znak

Celje: Levica Vesna

 • Nejc GajÅ¡ek
 • Maja Hrlec
 • Katja KovÅ¡e
 • Matej Hrlec

PODPIRAMO NEODVISNE ŽUPANSKE KANDIDATE IN KANDIDATE DRUGIH STRANK V OBČINAH:

 • Bled: Toni Mežan
 • MO Celje: Matija Kovač
 • Hrastnik: Marko Funkl
 • Kanal: Miha Stegel
 • Kočevje: Vladimir Prebilič
 • Kranjska Gora: Tina Robič
 • LaÅ¡ko: Marko Å antej
 • MO Maribor: Josip Rotar
 • Miklavž na Dravskem polju: Iztok Peterin
 • Nova Gorica: Klemen Miklavič
 • RuÅ¡e: Darko Knez, kandidat Gibanja Svobode
 • Tržič: Peter Miklič
 • Zagorje: Matjaž Å vagan
 • Zreče: Vladimir Kukavica, kandidat Gibanja Svobode 
Nastavitve zasebnosti shranjene!
Nastavitve zasebnosti

Ko obiščete katero koli spletno mesto, le to lahko shranjuje ali pridobi podatke v vašem brskalniku, večinoma v obliki piškotkov. Tukaj nadzirate svoje osebne nastavitve za piškotke.

Ti piškotki so potrebni za delovanje spletnega mesta in jih ni moč onemogočiti.

Za pravilno delovanje spletne strani uporabljamo naslednje tehnične piškotke
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Onemogoči vse storitve
Omogoči vse storitve